1 december 08:30

BioDriv Tinget 2020

Varmt välkommen till en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte! BioDriv Tinget är mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. En heldag du inte vill missa!

BioDriv Tinget kommer att genomföras digitalt. Mer information kommer inom kort.

Hemsidan uppdateras i takt med att fler talare och sponsorer bokas. 

Anmäl dig idag!

Var: Digital konferens
När: 1 december 2020
Kostnad: I år är BioDriv Tinget kostnadsfritt tack vare projektet Fossilfritt 2030

Anmäl dig här senast 29 november. Du som anmäler dig kommer kort innan konferensen äger rum få ett mejl med länk för att delta. 

Ett urval av konferensens talare

Christina Bu
Generalsekreterare Norsk elbilforening

Läs mer

Martin Allard
Expert totalförsvar, 4C Strategies samt fd utredningssekreterare Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet

Läs mer

Lena Micko
Civilminister

Läs mer

Anna Karin Hatt
Vd och koncernchef Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Lars Peter Lindfors
Innovationsdirektör Neste

Läs mer

Johan Grön
Vice President, Biogas Gasum

Läs mer

Marie Pellas
Ordförande Gröna Bilister

Läs mer

Jan Moestedt
PhD, Forsknings- och Utvecklingsingenjör Tekniska verken i Linköping

Läs mer

Patrik Klintbom
Senior Researcher RISE Research Institutes of Sweden

Läs mer

Gustav Ebenå
Chef systemanalys, försörjningstrygghet och statistik Energimyndigheten

Läs mer

Kajsa Hedberg
Affärschef/Vd E.ON Biofor

Läs mer

Cecilia Hedqvist
Vd Gasnätet Stockholm

Läs mer

Jan Rapp
Grundare Biogasakademin

Läs mer

Sofie Quant
Kommunikationschef Drivkraft Sverige (tidigare SPBI)

Läs mer

Ylva Ek
Projektledare Region Östergötland, Energikontoret

Läs mer

Jens Holm (V)
Riksdagsledamot samt ordförande Trafikutskottet

Läs mer

Kristoffer Tamsons (M)
Trafikregionråd Stockholm samt ordförande i Svensk kollektivtrafik och Mälardalsrådet

Läs mer

Malin Fijen Pacsay (MP)
Ordförande i Tillväxt- och regionplanenämndens klimatberedning samt ledamot i Regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott Region Stockholm

Läs mer

Johan Örjes (C)
Regionråd samt ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden Region Uppsala

Läs mer

Jan Owe-Larsson (M)
2:e vice ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland samt ansvarig för Mälardalsrådets godstransportstrategi

Läs mer

Magnus Ekblad (C)
Regionråd med ansvar för regional utveckling, miljö-, energi- och fastighetsfrågor Region Västmanland

Läs mer

Eva Sunnerstedt
Chef Miljöbilar i Stockholm

Läs mer

Mirja Mattsson
Projektledare Rena Resan Region Örebro län

Läs mer

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst & Biogas Öst

Läs mer

Martin Ahrne
Vice vd och projektledare BioDriv Öst & Biogas Öst

Läs mer

Program

09.00
Inledning dagens moderatorer

Beatrice Torgnyson Klemme, Vd och Martin Ahrne, Vice vd BioDriv Öst & Biogas Öst

Läget i östra Mellansverige och Stockholmsregionen - Hur ser utmaningen ut i ett 2030-perspektiv? 
Elnät, laddstolpar, tankställen och produktion av biodrivmedel och batterier. Samlad analys av nuläge och framtid i storregionen.
Martin Ahrne, Vice vd BioDriv Öst i samtal med Jan Owe-Larsson (M), ansvarig för Mälardalsrådets godstransportstrategi och involverad i arbetet med Mälardalsrådets Storregional Systemanalys 2020.

9.25
Drivmedelsförsörjningens roll i det civila försvaret
- kan försvarspolitik och behovet av ökad självförsörjningsgrad post corona snabba på omställningen till fossilfrihet och svenskproducerade förnybara drivmedel?

Martin Allard
, Expert totalförsvar, 4C Strategies samt fd utredningssekreterare Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet. 

09.45
Paus

09.55 
Efterföljande samtal med:
Sofie Quant, kommunikationschef Drivkraft Sverige – ny färdplan för drivmedelsbranschens omställning till fossilfrihet med ambition om ökad svensk produktion. Vad krävs för att planen ska bli verklighet? 
Anna Karin Hatt, Vd och koncernchef Lantbrukarnas Riksförbund – hur ser det ut med den svenska försörjningstryggheten på livsmedel och vilka kopplingar finns mellan en stärkt krisberedskap, livsmedel, förnybara drivmedel och det svenska lantbruket?
Marcus Sjöholm, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Örebro län. Om länsstyrelsernas roll med att samordna arbetet med totalförsvarsplanering på länsnivå och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med en stärkt krisberedskap.
Gustav Ebenå
, chef systemanalys, försörjningstrygghet och statistik Energimyndigheten.

10.35
Paus

10.50
Samtal med politiken – vad krävs för att nå målen och vad säger väljarna?

Samtal baserat på en rykande färsk Sifo-undersökning och tidigare samtal under dagen.

Inledande samtal med Lena Micko (S), Civilminister - offentlig upphandling som drivkraft, vilken roll ska den offentliga upphandlingen fylla i omställningen till en fossilfri transportsektor.

Efterföljande samtal med ansvariga politiker för frågor gällande tillväxt och infrastruktur i regionerna. Hur ser regionpolitikerna på regionernas roll i arbetet med en stärkt krisberedskap och civilt försvar? Vilka lokala och regionala styrmedel och insatser behövs för en förbättrad infrastruktur och ökad regional produktion av förnybara drivmedel?

Malin Fijen Pacsay (MP), Ordförande i Tillväxt- och regionplanenämndens klimatberedning samt ledamot i Regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott Region Stockholm
Magnus Ekblad (C), Regionråd med ansvar för regional utveckling, miljö-, energi- och fastighetsfrågor Region Västmanland
Johan Örjes (C), Regionråd samt ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden Region Uppsala
Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland samt ansvarig för Mälardalsrådets godstransportstrategi
Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd Stockholm samt ordförande i Svensk kollektivtrafik och Mälardalsrådet

11.40
Jens Holm (V),
ordförande Trafikutskottet ger kommentarer från rikspolitiken och delar ut årets Biogasutmärkelse.

12.10
Lunchpaus

13.10
Närcirkulär drivmedelsproduktion i synergi med ökad försörjningstrygghet på fler produkter
Lars Peter Lindfors
, innovationsdirektör Neste. Vilka är framtidens råvaror i produktionen av HVO och kan plastavfall bli en ny resurs? Finns det några planer på produktion i Sverige?
Johan Grön
, Vice President Biogas Gasum. Om innovation och nya framtidskoncept för produktion av energi och hållbara livsmedel i cirkulär synergi. När får vi en ökad svensk produktion av flytande biogas från avfall och restprodukter?
Tom Birgersson, Hagelsrums gård. Vem ska se till att alla kan tanka förnybart? Om resan från att driva en mjölkgård till att bygga tre biogastankstationer i mindre kommuner i Kalmar län.

13.45 Internationell utblick
From here – to over there 
Jan Rapp, biogasdoktorn och grundare av Biogasakademin. Om biogasutvecklingen i USA och andra delar av världen.

Dos and Dont´s – i elbilsomställningen
Christina Bu
, Norges elbilsdrottning och generalsekreterare Norsk Elbilforening. Vad kan vi lära av Norge i elektrifieringen av transportsektorn?

14.30
Summering av dagens moderatorer och presentation av efterföljande sessioner

14.45
Paus

15.00
Parallella sessioner

Samtal och erfarenhetsutbyte utifrån goda exempel

Session 1: Så här uppnår vi fossilfria transporter till 2030!

Moderator: Eva Sunnerstedt, Miljöbilar i Stockholm

Vi har tillämpat den nya regionala drivmedelsprioriteringen i praktiken!
Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst - Så här funkar den regionala drivmedelsprioriteringen och på uppdrag av Järfälla kommun får vi veta mer om hur de i sin upphandling av persontransporter nyligen testat en upphandlingsmodell som ligger i linje med såväl den nya miljöbilsdefinitionen som kommande Clean vehicles directive.
Ylva Ek
, projektledare Region Östergötland, Energikontoret - Så här har Åtvidabergs kommun ställt krav på el och biogas samt samordnat upphandling av leveranser av förbrukningsvaror i hela Östergötland. 
Johan Seuffert, Fleet manager, Miljöbilar i Stockholm - Så här har vi samverkat storregionalt för gemensam upphandling av el- och gasfordon. 

Yvonne Ruwaida, Business strategist Vattenfall - Så här arbetar vi med effekthandel i Uppsala och Stockholm, och vad bör vi tänka på för att underlätta för elnätet och möjliggöra en ökad elektrifiering? 

Kajsa Hedberg, Affärschef/Vd E.ON Biofor - Vad innebär den nya miljöinformationen om drivmedel som införs nästa år, och hur kan den underlätta omställningsarbetet i praktiken? E.ON har redan tjuvstartat och berättar om den nya miljömärkningen av deras biogas.

Session 2: Biogas Tinget 2020 

Moderator: Martin Ahrne, vice vd BioDriv Öst & Biogas Öst

Patrik Klintbom, Senior Researcher RISE. Så här ser synergierna ut mellan biogas och vätgas, el samt elektrobränslen i framtidens hållbara samhälle.

Jan Moestedt, PhD, Forsknings- och Utvecklingsingenjör Tekniska verken i Linköping. Tekniska verken med FoU i fokus. Full fart framåt för flytande biogas, planer för vätgas, CCU samt produktion av djurfoder från matavfall.

Bo Ramberg, Processledare Biogas Väst. Så här har vi arbetat strategiskt med en övergång från biogas i stadstrafik till biogas i regiontrafik.

Tomas Hirsch, Energidirektör SSAB. Vi vill ha 2 Twh biogas i Oxelösund till 2026! Vem vill leverera?

Cecilia Hedqvist, Vd Gasnätet Stockholm. Regionalt biogasnät i Mälardalen - utopi eller realitet med ett allt större intresse för biogas från nya kundsegment?

Session 3: Så här får vi fler rena resor genom nya resvanor!

Moderator: Mirja Mattsson, projektledare Rena Resan Region Örebro län

Ska vi nå vårt nationella klimatmål, där vi ska minska våra klimatutsläpp med 70 procent fram till 2030 måste vi minska biltrafiken med ungefär en tredjedel. Det innebär att Sveriges bilister behöver vänja sig vid nya resvanor. Hur blir vi modigare i att prova på nya saker och är det möjligt med en vardag utan eget bilägande?

Marie Pellas, ny ordförande Gröna Bilister och hållbar mobilitetsplanerare i Västerås stad - Så här bygger vi nya beteenden på individ- och lokal nivå.

16.00
Slut

Delta i Projekttorget!

Projekttorget är på plats i digitalt format i år. Här kan våra medlemmar och medarrangörer kostnadsfritt visa upp sina pågående projekt. Projekttorget är en plats för utbyte av erfarenheter och en möjlighet att snabbt få en överblick över de insatser som pågår inom transportområdet i BioDriv Öst-regionen.

Driver er organisation några projekt inom transportområdet?

Passa på att visa upp ert arbete! Kontakta josefin.holmgren@biodrivost.se för mer information. Begränsat antal – först till kvarn gäller! 

Huvudfinansiär

I år är BioDriv Tinget kostnadsfritt tack vare projektet Fossilfritt 2030

Om projektet

Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som tillsammans samlar sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner.

Projekten pågår under 2020-2022 och finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och projektens medverkande parter. Läs mer om projekten här.

Kontakt